Namaz Sureleri

Fatiha
Duha
İnşirah
Tin
Âlak
Kadir
Beyyine
Zilzal
Adiyat
Kari'a
Tekasür
Asr
Hümeze
Fil
Kureyş
Ma'un
Kevser
Kâfirun
Nasr
Tebbet
İhlas
Felak
Nas
Ayet'el Kürsi
Amenerrasulü
Huvallahüllezi